Strona główna Strona główna Oferta Technika Aktualności Strona główna Napisz do nas
Aktualności
Agencja Techniki Medycznej
ATMED - Zygmut Rafalski


Adres: Graniczna 57A/74
          40-018 Katowice
Tel. 32 256 16 75
Tel. 32 750 56 45
Fax 32 750 56 47
Tel. kom. 603 990 276
E-mail: atmed@rafalski.med.pl
Aktualności

:: narzędzia chirurgiczne ::

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI MEDYCZNYMI
PRZEZNACZONYMI DO POWTÓRNEJ STERYLIZACJI

Wytwórca:Agencja Techniki Medycznej ATMED Zygmunt Rafalski

Metoda: Sterylizacja ciepłem wilgotnym – para wodna w nadciśnieniu

Symbol: wg normy PN-EN ISO 15223-1:2012

Urządzenia:Instrukcja dotyczy narzędzi chirurgicznych  przeznaczonych do wielokrotnego użycia produkowanych i dostarczanych przez ATMED, wykonanych ze stali odpornej na korozję, zgodnie z międzynarodowymi normami.

OSTRZEŻENIA

Narzędzie chirurgiczne może być stosowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Musi być bez uszkodzeń, śladów zużycia, właściwie zmontowane.

Każde narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej, gdy nie będzie traktowane z należytą starannością i zaleceniami podanymi w ulotce „ Informacje ważne dla stosujących narzędzia chirurgiczne” jest narażone na korozję, pokrycie się plamami lub uszkodzenie. Pozostawienie narzędzia w fizjologicznym roztworze soli kuchennej powoduje jego korozję wżerową.

Jedynie czyste, zdezynfekowane i suche narzędzie może być skutecznie sterylizowane.

OGRANICZENIA W PONOWNYM POSTĘPOWANIU

Wielokrotne postępowanie zgodne z powyższą instrukcją ma znikomy wpływ na narzędzie

Koniec przydatności narzędzia chirurgicznego do użycia jest spowodowany normalnym zużyciem lub uszkodzeniem podczas użytkowania.

INSTRUKCJE

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Narzędzie dostarczane jest w stanie niejałowym

Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia narzędzia. Intensywne zabrudzenia muszą być natychmiast usunięte. Narzędzie czyścić niezwłocznie po zakończeniu użytkowania.

Nadmiar zabrudzeń usunąć jednorazowym tamponem.

SKŁADOWANIE
I TRANSPORT

Do transportu narzędzie zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Gdy jest to tylko uzasadnione, zaleca się ponownie poddać narzędzie czyszczeniu i sterylizacji.

PRZYGOTOWANIE DO CZYSZCZENIA

Bez szczególnych wymagań.

Narzędzie fabrycznie nowe przed pierwszą sterylizacją, po wyjęciu z opakowania dokładnie umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem preparatów stosowanych w medycynie.  Natychmiast po użyciu narzędzie umieścić w wodnym roztworze płynów dezynfekujących o stężeniu zalecanym przez producenta płynów.

Narzędzie składające się z kilku elementów, należy do mycia i suszenia rozmontować. Narzędzie posiadające łączenia , zawiasy itp. powinny być przed czyszczeniem otwarte.

CZYSZCZENIE:AUTOMATYCZNE

Wyposażenie:

Myjnia – dezynfektor, myjka ultradźwiękowa. Detergent – preparaty przeznaczone do mycia, dopuszczone do stosowaniaw medycynie, zalecane przez producenta myjni – dezynfektora, zawierające dodatkowo środki hamujące korozję.

Załadować narzędzia, uruchomić cykl mycia, płukania i suszenia. Stosować się do instrukcji, odpowiednich procedur i programów wskazanych przez producenta stosowanego wyposażenia.

Zależnie od stosowanego wyposażenia, cykl czyszczenia (mycie, płukanie, suszenie) w temp.90O C nie powinien być krótszy niż 1 godzina.

Kontrola wizualna narzędzi – Mycie powinno usunąć całą krew, tkanki, osady i płyny ustrojowe, na narzędziu nie powinno być plam i zacieków.

CZYSZCZENIE: RĘCZNE

Wyposażenie:

Detergent – preparaty przeznaczone do mycia, dopuszczone do stosowaniaw medycynie, zawierające dodatkowo środki hamujące korozję, ciepła bieżąca woda, szczotka plastikowa, chirurgiczna. Należy przestrzegać wskazań producenta środka przeznaczonego do mycia i dezynfekcji w zakresie dozowania, stężenia, temperatury, zgodności materiałów i czasu.

       1.Spłukać nadmiar zanieczyszczeń z narzędzia.

       2.Czyścić szczotką plastikową (nie wolno stosować szczotek ani myjek drucianych), stosując roztwór środka myjącego.

       3.Płukać pod czystą bieżącą wodą, ostatnie płukanie – w wodzie destylowanej.

Kontrola wizualna narzędzi – mycie powinno usunąć całą krew, tkanki, osady i płyny ustrojowe, na narzędziu nie powinno być plam i zacieków.

DEZYNFEKCJA

Roztwór dezynfekcyjny stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu preparatu.

Dezynfekcja może być przeprowadzana równocześnie z myciem narzędzi, z zastosowaniem tych samych preparatów

Płukanie końcowe w wodzie zdemineralizowanej optymalizuje proces.

Jeżeli stosowane jest czyszczenie automatyczne, końcowe płukanie może być użyte jako efekt termicznej dezynfekcji.

SUSZENIE

Narzędzie dokładnie wysuszyć (ręcznie lub w suszarce). Gdy suszenie jest stosowane jako element cyklu myjni – dezynfektora nie należy przekraczać temperatury 120O C.

KONSERWACJA

Zawiasy narzędzia po każdym myciu i wysuszeniu posmarować fizjologicznym olejem smarowniczym na bazie parafiny.

PRZEGLĄD
I BADANIE FUNKCJONALNOŚCI

Po czyszczeniu i dezynfekcji sprawdzić wizualnie czystość narzędzi a. Musi być ono makroskopowo czyste. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zabrudzeń powtórzyć proces czyszczenia i dezynfekcji.

Narzędzie skontrolować wizualnie pod kątem uszkodzeń i zużycia. Zaleca się, aby końcówki tnące były pozbawione zadraśnięć i miały ciągłe, ostre krawędzie.

W narzędziu mającym zawiasy sprawdzić delikatnie ich ruchy.

Tam gdzie narzędzie tworzą część większego zestawu, sprawdzić montaż z połączonymi podzespołami. Przed każdą sterylizacją sprawdzić funkcjonalność narzędzi.

Wszelkie uszkodzone narzędzia należy wycofać z używania.

OPAKOWANIE

Pojedyncze: może być użyty medyczny standardowy materiał opakowaniowy.

Upewnić się, czy opakowanie jest wystarczająco duże, by pakowane narzędzie nie powodowało napięć spawów.

Ostre krawędzie , końcówkinależy zabezpieczyć

W zestawie: narzędzia mogą być ułożone na palecie.

STERYLIZACJA

Wyposażenie: Sterylizator parowy – walidowany. Do walidacji cyklu sterylizacji zaleca się stosowanie wskaźników biologicznych, przeznaczonych do sterylizacji parą wodną.

Sterylizacja musi być wykonana zgodnie z normą zatwierdzającą sterylizację parową .

Na podstawie Farmakopei Europejskiej VI i Farmakopei Polskiej VII zaleca się sterylizację parową w temperaturze 121O C przy nadciśnieniu 1 atm. przez minimum 20 min. lub w temperaturze 134O C przy nadciśnieniu 2atm. w czasie minimum 10 min.

PRZECHOWYWANIE

Narzędzia po dokładnym umyciu i wysuszeniu przechowywać w temp. 5-30O C i wilgotności względnej nie większej niż 70%.

Pomieszczenie, w którym przechowuje się wysterylizowane narzędzie powinno być czyste, suche , zaciemnione i bez wahań temperatury.

Podane powyżej instrukcje są wystarczające do przygotowania narzędzi do ponownego użycia.

Jednostka przeprowadzająca postępowanie musi zapewnić osiągnięcie pożądanych wyników procesu.

Wymagana jest walidacja i rutynowa kontrola procesu sterylizacji.

DODATKOWE INFORMACJE

Każdorazowo przed użyciem narzędzie należy skontrolować – winno być sprawne, bez toksycznych związków jako pozostałości dezynfekcji i sterylizacji, bez uszkodzeń struktury materiału (pęknięcia, zgięcia, odłamania i złuszczenia).

SERWIS Zapewniamy serwis Wytwórcy

KONTAKT
DO WYTWÓRCY

Agencja Techniki Medycznej ATMED Zygmunt Rafalski

40-018 Katowice, Graniczna 57a/74,
POLAND
tel.+48 32 256 16 75    tel. +48 32 750 56 45
fax + 48 32 750 56 47

www.rafalski.med.pl
e-mail: atmed@rafalski.med.pl
Instrukcja powstała na podstawie normy PN-EN ISO 17664 pkt.4 w oparciu o wymagania punktu 3.

                                                                    Rev. 3/2012

                                                                   2012-10-15 aktualizowano 2013-12

www.rafalski.med.ple-mail: atmed@rafalski.med.pl